Բարի Գալուստ, Ալցելու! Գրանցվել RSS

Արմեն Խաչիկյանի բլոգ

Երեքշաբթի, 28/06/2022
Կայքի կանոնակարգ

www.armen.do.am կայքից օգտվելու համար Դուք պետք է համաձայնվեք սույն համաձայնագրի պայմանների հետ` 

1.Կայքը հնարավորություն է ընձեռում իր այցելուին ծանոթանալ ինտերնետ ցանցում իր կողմից տեղադրված տեղեկատվության հետ;
2.Այցելուն պարտավորվում է օրինական ձևով օգտագործել այդ տեղեկատվությունը և որևէ ձևով չխաթարել կայքի բնականոն աշխատանքը:
3.Այցելուն պարտավորվում է չօգտագործել կայքը անօրինական կերպով, որը կհանգեցնի այլ անձանց հեղինակային իրավունքների խախտմանը, ինչպես նաև չհաղորդել ու չտարածել ոչ պատշաճ արտահայտություններ, համակարգչային վիրուսներ և այլն; 
4.Կայքը պատասխանատու չէ Այցելուի կողմից կրած ուղղակի կամ անուղղակի վնասների համար: 5.Կայքը Այցելուի հանդեպ պատասխանատվություն չի կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված վնասի համար, եթե այդ վնասի պատճառը վիրուսներն են, ծրագրերը կամ այլ գործողությունները: 
6.Կայքը Այցելուին տրամադրում է իր` armenrock@mail.ru էլ-փոստի հասցեն. հարցերի և առաջարկությունների համար: 
7.Կողմերի միջեւ ծագած բոլոր վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
8. Եթե Կողմերը չեն գալիս համաձայնության, ապա վեճերը կարգավորվում են ՀՀ գործող օրենսդրությամբ 

Ջնջման պատճառներ. 
էջերը, որոնք ավելացվել կայքում գրանցված մասնակցների կողմից կարող են ջնջվել հետևյալ դեպքերում. 
հեղինակային իրավունքների խախտում 
գովազդային կամ ոչ չեզոք տեսանկյուն 
վստահելի աղբյուրների բացակայություն 
ոչ նշանակալի բովանդակություն 
չափազանց կարճ բովանդակություն 
մասնակիորեն ոչ հայերեն կամ ոչ հայատառ բովանդակություն
 չօգտագործվող և ոչ պիտանի կաղապարներ կամ կատեգորիաներ: